Bestyrelsen

Ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordeling.
Jf. vedtægterne for Uhre Friskole §7 stk. 4 tilstræbes det ved opstilling af kandidater til bestyrelsen en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Uhre Friskole tilstræber en ligelig fordeling af kønnene i forbindelse med ansættelse af såvel lærere som pædagoger. Dog vil hensynet til kvalifikationer veje tungest i forbindelse med enhver ansættelse. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.2.2016

Ronnie V.L. Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 22 73 11 74
Kontakt

Charlotte Brøchner

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 20 94 20 44
Kontakt

Merethe B. A. Laursen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 20 32 03 12
Kontakt

Signe Lauritzen

Næstformand
Tlf: 22 33 08 87
Kontakt

Tommy B. Sønderholm

Formand
Tlf: 51 36 47 06
Kontakt

Ian Rix Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 20 63 44 27
Kontakt

Puk Holm Schnedler

Kasserer
Tlf: 42 48 20 04
Kontakt

Suppleanter

Suppleanter:
Xandra Housted
Peder Heltborg

Bestyrelsens repræsentanter i klasserne

0. klasse Signe
1. klasse Ronnie
2. klasse Charlotte
3. klasse Martin
4. klasse Puk
5. klasse René
6. klasse Signe
7. klasse Tommy
8. klasse Tommy
9. klasse Tommy

Kontaktpersonerne inviteres til klassens forældremøder og sociale arrangementer. Kontaktpersonen er bestyrelsens talerør ind i forældregruppen i den enkelte klasse og samtidig bringer hun/han problemstillinger, ris og ros tilbage til bestyrelsen.

Henning Jager Neldeberg

Henning Jager Neldeberg
Statsautoriseret revisor. .
Partner Revision - Torvegade 22 - 7330 Brande
Tlf.: +45 51 38 47 11
partner-revision.dk
Kontakt


Christian Friborg

Jeg vil gerne præsentere mig som Uhre Friskoles tilsynsførende. Jeg hedder Christian Friborg, er født 1952 i Karup og opvokset i en købmandsgård samme steds. Jeg har gået på Karup Centralskole fra 1959 til 1969 og her afsluttet min realeksamen. Jeg skulle tydeligvis have været købmand, men - strukturændringer ændrede vilkårene for drift af detailhandel i 60-erne.
Efter afsluttet handelsuddannelse hos Dagrofa i Herning fra 1969 til1972, og derefter et års værnepligt på Flyvestation Karup i 1972-73, tog jeg på ”dannelsesrejse” i Europa og Mellemøsten fra 1973 til -75el.
Efter hjemkomst til Danmark flyttede jeg til Silkeborg og tog min HF-eksamen på TH. Langs Hf-kursus efterfulgt af den 4-årige læreruddannelse på TH-Langs Seminarium med linjefag i biologi og engelsk.
Efter endt uddannelse i 1983 fik jeg arbejde på en helt nyoprettet efterskole for ordblinde i St. Andst ved Vejen, hvor jeg, med de mange udfordringer som fulgte med, var lærer i perioden 1983 til -86. Herefter, i en lang periode på 20 år fungerede jeg, dels som bestyrelsesmedlem og i en længere periode som bestyrelsesformand samme sted.
I 1986 blev jeg ansat på Kolding Friskole indtil 2018, hvor jeg gik på pension. I perioden på Kolding Friskole fungerede jeg bl.a. som souschef, formand for lærerrådet, klasselærer i overbygningen og primus motor for skolens internationale samarbejde og profil. Jeg arbejder fortsat som tilsynsførende for flere private skoler.
Privat har jeg 2 søde voksne børn – en dreng og en pige - på hhv. 28 og 26 år, som jeg adopterede i perioden 1995-97 sammen med min første hustru som døde efter sygdom i 2011. Jeg mødte så i 2013 Tove fra Grejs, som jeg nu er gift med og som jeg bl.a. nyder 4 ”bonusbørnebørn” sammen med. Det har bl.a. kastet 3 fantastiske rejser til Grønland af sig som jeg gerne fortæller meget mere om.
Jeg ser frem til et spændende samarbejde med Uhre Friskoles elever, forældre og medarbejdere fremover.

Lovgrundlaget for tilsynsførende på friskoler
* Lovgrundlag for undervisningstilsyn (pdf)

Referater og vedtægter

Referater fra bestyrelsesmøder: Læs skolebladet UJAMAA

Generalforsamling den 17. april 2024:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2023 - 2024 (pdf)

Generalforsamling den 21. april 2023:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2022 - 2023 (pdf)

Generalforsamling den 21. april 2022:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2021 - 2022 (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2021:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2020 - 2021 (pdf)

Generalforsamling den 13. august 2020:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2019 - 2020 (pdf)

Læs beretninger fra tidligere generalforsamlinger nederst på siden

Vedtægter:
Læs vedtægterne for Uhre Friskole ved at følge linket herunder:
* Vedtægter (pdf)
Vedtaget af bestyrelsen den 27. november 2018
Datoen for offentliggørelse af Uhre Friskoles gældende vedtægter på hjemmesiden: 28. november 2018
Datoen for ministeriets godkendelse af Uhre Friskoles første vedtægter: 10. november 2005

Forretningsorden:
Bestyrelsen for Uhre Friskole har vedtaget følgende forretningsorden som retningslinie for dens arbejde.
* Forretningsorden (pdf)

Læs evaluering og opfølgningsplan her

Læs organisationsplan med arbejdsfordeling mellem skoleleder og viceskoleleder på Uhre Friskole her

Beretninger (Arkiv)

Generalforsamling den 24. april 2019:
* Referat fra generalforsamlingen (pdf)

Generalforsamling den 23. april 2018:
* Dagsorden (pdf)
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsberetning (pdf)
* Tilsynsberetning 2017-2018 fra Tilsynsportalen (pdf)
* Tilsynsberetning 2018-2019 (pdf)
* Tilsynsberetning 2020 (sammenfatning) (pdf)
* Tilsynsberetning 2020 (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2017
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2016
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf) + Mindmap (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 21. april 2015
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 24. april 2014
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 17. april 2013
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 24. april 2012
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 26. april 2011
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling den 19. april 2010
* Formandens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling den 23. april 2009:
* Dagsorden (pdf)
* Formandens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling 2008:
Torsdag d. 24/4 - 2008 var der generalforsamling på Uhre Friskole. Læs herunder formandens og skolelederens beretning.
* Formandens beretning (pdf-fil)
* Skolelederens beretning (pdf-fil)
* Tilsynsrapport 2008 (pdf)

* Tilsyn uge 3 2007 (pdf)

* Tilsynsrapport 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 23/10 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 30/5 2006 (pdf)

Generalforsamling 2006:
Her findes informationer om generalforsamlingen i Uhre Friskole den 4/4 -2006.
* Formand Kai Viums beretning (pdf-fil)
* Skoleleder Kent Lykkes beretning (pdf-fil)
* Tilsynsførende Arne Ørtveds Tilsynsrapport (pdf-fil)

* Tilsyn d. 27/3 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 14/11 2005 (pdf)

Generalforsamling 2005:
Her findes informationer om generalforsamlingen i UhreFriskole den 18/4 2005. Læs også Knud Nørregaards tale til generalforsamlingen.
* Læs referatet (pdf-fil)
* Tale ved Knud Nørregård (pdf-fil)