Hvert klassetrin har sit eget emne eller tema, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer.

Et tema, der dog går på tværs af klassetrinene er temaet "Flertalsmisforståelser". Dette tema er valgt af Børne- og ungeudvalget i Ikast-Brande Kommune som et særligt indsatsområde. Det interessante ved netop dette tema er, hvad der påvirker børn og unges holdninger og adfærd og især, hvordan unge tror en situation er eller bør være og deres heraf afledte
adfærd. Der er ikke altid overensstemmelse mellem den unges opfattelse af virkeligheden og på den faktiske virkelighed.

Alle undersøgelser dokumenterer eksistensen af sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, der er forankret i misforståede forventninger. Der er derfor stærke grunde til at antage, at oplevede forventninger hos de unge spiller en betydelig rolle for deres handlinger. Sociale overdrivelser har den konsekvens, at man tror, at der er flere, der mener eller gør bestemte ting, end det faktisk er tilfældet. Kendskabet til hinanden får dog indflydelse på størrelsen af overdrivelserne. Den fysiske afstand mellem mennesker får indflydelse på graden af misforståelserne.

Her ligger en stor opgave for de enkelte undervisere, der jo til daglig er tæt på børnene og de unge og som ofte er signifikante voksne og rollemodeller for dem.

Læs mere her:
* SSP-læseplan (pdf)

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160