Vi har meget fokus på innovation og entreprenørskab på alle klassetrin. I kortere eller længere perioder arbejder eleverne med forløb og projekter, der er kreative, innovative og iværksættende. Eleverne oplever undervisning, som giver mening, fordi lærerne har fokus på at gøre undervisningen vedkommende og virkelighedsnær.

Hos os skelner vi mellem innovation og entreprenørskab. Er et forløb entreprenant, er det vigtigt, at der er samarbejdspartnere, en nytteværdi for andre end eleverne selv og at der er et produkt. Innovativ undervisning handler i lige så høj grad om kompetencetræning på det personlige- og sociale plan, på metodeplan og på fagligheden, som at eleverne udbygger netværk. Vi ønsker, at eleverne bruger deres viden og kunnen i forhold til noget meningsfyldt. "Ind imellem starter noget som innovation i matematiktimen og ender med at blive et fuldt ud entreprenant projekt".

På Uhre Friskole bruger vi Læringsstregen i planlægning, gennemførelse og evaluering af såvel undervisning som entreprenørskab.
Se modellen her (pdf-fil)
Modellen kan også bestilles gennem skolen i 1 x 1 meter trykt på lærred til ophæng i klasser. Pris kr. 500.-

Jette Maibritt Vestergaard Jul

Specialet Lyst til læring gennem entreprenørskabsundervisning af Jette Maibritt Vestergaard Jul fra kandidatuddannelsen i generel pædagogik.
Specialet Lyst til læring gennem entreprenørskabsundervisning (pdf-fil)
Innovationsbegrebet i grundskolen (pdf-fil)

Uhre Friskole på OECD konferencen i Potsdam

Profilplakat af Uhre Friskole, november 2014 (pdf-fil)

En inspirerende video

Komprimeret, animeret og inspirerende udgave af Sir Ken Robinsons tanker omkring intelligens og uddannelse.

Sir Ken Robinson

Fremtiden er ikke hvad den har været
(Inspiration fra Fonden for Entreprenørskab til lærere og forældre) (youtube-video)

Entreprenante forløb på Uhre Friskole

Forløbskatalog (pdf-fil)

Læs Helles Brødsgaards artikel på side 22 til 24 i Børnehaveklasseforeningens blad "Skolestart" her (pdf-fil)

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
www.ffe-ye.dk

GRUNDSKOLEN:
Inspiration til undervisning i entreprenørskab og innovation i nyt undervisningsmateriale. 11 praksiseksempler på undervisningsforløb samlet i nyt undervisningsmateriale
https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/11-praksiseksempler-paa-undervisningsforloeb-samlet-i-nyt-undervisningsmateriale

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160