Foreningens formål er at bevare Uhre Friskole som samlingssted ved at yde økonomisk og social støtte til såvel Uhre Friskole, som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på denne skole. Desuden lægges der vægt på, at foreningen styrker samarbejdet mellem generationer, til gavn for Uhre Friskole.

Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil deltage aktivt til opnåelse af foreningens formål og betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemskabet giver ret til ved fremmøde at afgive stemme på generalforsamlingen.

Kontingentet er pt. kr. 150,- årligt. Beløbet kan betales via overførsel til vores konto.
Sydbank, Brande
Reg. nr. 7118
Kontonr. 1040669
Husk at påføre dit navn.

Herunder kan du læse vedtægterne for støtteforeningen.
* Vedtægter (pdf)

Herunder kan du læse formandens beretning 2023
* Formandens beretning (pdf)

Den 24/5 -2006 holdt støtteforeningen "Uhre Friskoles Venner" deres konstituerende bestyrelsesmøde.

Medlemmer af bestyrelsen er følgende:
Formand: Karlo Kragsig Kristensen: 25343417 
Næstformand: Kirsten Dalentoft: 75345258
Kasserer: Bente Sørensen 50950378
Sekretær Ester K. Olesen 97187061
Ingse Kristensen: 25218870

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160