Uhre friskole har en bred vifte af samarbejdspartnere. Samarbejdet spænder fra det formaliserede til "En snak om tingene". Fælles for grundlaget er, at Uhre friskole i alle situationer ønsker at være en professionel troværdig og interesseret samarbejdspartner.

Uhre Friskole søger efter et konstruktivt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger i lokalområdet. F.eks. kan alle benytte skolens AV-rum med kopimaskiner, mødelokaler m.v. 

Uhre Udviklingsråd

Derudover har skolen et tæt samarbejde med Uhre Udviklingsråd med diverse underudvalg.

Dagplejen

Dagplejemødrene er flittige brugere af specielt friskolens sal.

UGIF

Uhre Friskole har et tæt samarbejde med Uhre Gymnastik og Idrætsforening. De to institutioner køber, i det omfang det er hensigtsmæssigt og til gavn for begge parter, i fællesskab redskaber m.v. ind til salen. UGIF bruger ligeledes friskolens svømmebad og øvrige faciliteter.

SSP

Uhre Friskole er aktiv partner i arbejdet omkring SSP-arbejdet. Friskolen er repræsenteret ved skoleleder, der afholder møder med Brande kommunes SSP-koordinator.

FSL

Frie skolers Lærerforening bruges som samarbejdspartner i forbindelse med skoleårets planlægning med hensyn til Andre friskoler akkorder og aktivitetsplaner m.v.
Uhre Friskole har tæt samarbejde med de øvrige friskoler i kommunen. Gludsted friskole, Thorlund Friskoleog Klovborg Friskole. Desuden er der ledelsesmæssigt samarbejde med Herning Friskole, Hammerum Friskoleog Studsgaard Friskole.

Overbygningsskoler

Uhre Friskole er altid opsøgende i forhold til samarbejde med andre grundskoler, nær som fjern.

Uhre Friskole er medlem af FRISKOLERNE. Klik på billedet og læs mere om FRISKOLERNE (Dansk Friskoleforening).

Samm-Sall Legepladser leverer kreative og sikre legeredskaber med lang holdbarhed.
Kontakt os og få et uforpligtende besøg af en legemiljøkonsulent.

 

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160