Et højt fagligt niveau

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd

Fem minutter fra Brande

Højt til loftet og store vidder

Uhre Friskole og Dagtilbuddet Uhrskoven

Uhre Friskole vil være hele familiens skole og bidrage til at skabe en rød tråd i børns liv fra de er 6 måneder og til, de med afgangsprøven i hånden, skal videre efter 9. klasse.

Læs mere om børnehaven

VIGGO

Friskolen bruger VIGGO som intranet - en stor digital udgave af den gode gamle kontaktbog.

Til VIGGO

Skolemad

Den 2. november 2005 serverede Uhre Friskoles madordning den første portion. Den giver mulighed for at få mad tre gange om ugen, nemlig tirsdag, onsdag og torsdag. Skolemaden bestilles og betales på godskolemad.dk

Til God Skolemad

Engagerede Lærere. Fantastiske kolleger

Velkommen til en friskole med plads, muligheder og overskud til at gøre lidt ekstra for både lærerne og eleverne.

Johnny Hessellund

Skoleleder

Samarbejde og indflydelse er nøgleord, perspektivet er livslang læring.

Jannie Jakobsen

Viceskoleleder

I aulaen mødes vi alle på én gang - på kontoret mødes vi alle, bare to og to.

Hanne Nørtoft Jensen

Forretningsfører

"Uhrskoven er et frodigt sted, hvor hver plante, hvert barn under de rette betingelser trives og gror i harmoni med sig selv og hinanden"

Charlotte Grønborg

Daglig leder Uhrskoven

SFOen er et pusterum, hvor der bliver ladet op med nye lege og aktiviteter.

Anja Carlsen

SFO
Johnny Hessellund
Jannie Jakobsen
Hanne Nørtoft Jensen
Charlotte Grønborg
Anja Carlsen
Hverdagen
Friskolen bruger VIGGO som intranet - en stor digital udgave af den gode gamle kontaktbog
Det er slet ikke usædvanligt at se de store elever på skolen sammen med de små fra børnehaven - vi nyder nemlig godt af fællesskabet på tværs af aldersskel
Kom og vær med! Ring og forhør, om vi har plads. Der er altid plads til en uformel snak.

Skolen i Uhre - Træk i tidslinien for at se mere

Den første skole i Uhre bliver til

1741
1953

Den nuværende skolebygning står færdig og undervisningen flytter ind

Pegasus Skolen får sit gavlmaleri og Pegasus som vartegn

1993
2005

Undervisningen bliver fri Uhre Skole bliver til Uhre Friskole

Den nye aula tages i brug Skolen får en ny flot aula

2012
2013

60 års jubilæum Skolen på Gejlbjergvej fylder 60 år

10 års jubilæum som FRIskole Uhre Skole blev til Uhre Friskole 1. august 2005

2015
2017

Fribørnehaven kommer til Uhre Friskole udvider med Fribørnehaven Uhrskoven

Bålhytten opføres Bålhytte til brug i undervisningen og i fritiden

2020
2020

Tilbygning børnehaven Den nye tilbygning til børnehaven tages i brug

Vuggestuen kommer til Uhrskoven bliver en integreret institution med vuggestue og børnehave

2023

Faciliteter

Svømmebadet

Skolens svømmebad bliver brugt i sommerhalvåret til svømmeundervisning og til sjov. Det kan være meget svært at skelne mellem de to formål.

Svømning er sund motion for både børn og voksne. Det styrker kredsløbet, lungerne og muskulaturen.

Svømmebadet

Faciliteter

Bålhytten

Bruges både i undervisningen og SFO. Børnehaven bruger den og den kan bookes igennem kontoret til brug i fritiden.

Bålhytten

Faciliteter

Skaterbane og multibane

Lige bag skaterbanen ligger en af områdets absolut største og flotteste multibane. 15 x 30 meter, som flittigt bruges i frikvartererne, i idræt og udenfor skoletiden.

Skaterbane og multibane

Faciliteter

Legepladsen

Børn elsker at bevæge sig, og med vores legeplads er det stort set umuligt at holde børnene væk. Det er et sted fyldt med aktivitet, hvor eleverne er glade for at mødes - på tværs af klassetrin. Gennem leg opnås læring, sundhed og udvikling af sociale færdigheder. Og al den energi, der forbrændes i fri leg udenfor, forbrændes med glæde.

Legepladsen

Faciliteter

Skolegården

Skolegården er indrettet med små hyggelige, grønne oaser med bænke, hvor eleverne kan samles om både gruppearbejde og socialt samvær. Midt i skolegården er der plads til at hoppe i sjippetov og spille bold. Der findes forskellige legeredskaber og aktivitetsfelter som hinke, squareballe og talorm.

Skolegården

Faciliteter

Biblioteket

Skolebiblioteket er et være- og lærested for børn og voksne, hvor kreativitet og fleksibilitet er nøgleord.

Skolebiblioteket på Uhre Friskole er stort med mange bøger. Både nye og ældre. Eleverne hjælpes og guides til at finde bøger, som passer til interesse og læseniveau.

Biblioteket

Friskolen i tal

År som skole
År som friskole
Ansatte
Elever
Følgere på Facebook
Uhre Friskole set udefra
Om forskellen på Uhre Friskole og andre skoler
Skolekulturen og tilgangen

Photo feed

De første bogstaver
Velkommen
Fællesskab
Gruppearbejde
Udeliv
Venskab

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160