Skolen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker børnene, når de er i skolens varetægt. Du kan se de nærmere detaljer i policen. Vi anbefaler at betragte denne forsikring som et supplement til privattegnede heltidsulykkesforsikringer.

Overvej som forældre selv at tegne en heltidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

Ved tyveri af elevers ejendele, så som cykler, tøj, tasker mm. er det hjemmets familieforsikring der skal dække. Hvis elever uagtsomt (skødesløst) eller med forsæt ødelægger ting på skolen, er hjemmet ansvarligt. Således skal hjemmet erstatte ødelagte ting, eventuelt med hjælp af deres familieforsikringen.

Rejseforsikring

Uhre Friskole har tegnet rejseforsikring, så elever og lærere er forsikrede ved rejse i udlandet. Se policen her

Førstehjælp

Børnenes sikkerhed er vigtig for Uhre Friskole.

Derfor har alle voksne et certificeret førstehjælpskursus, der blandt andet gør det muligt at have eleverne i svømmebadet. 8. klasse har som en del af deres pensum erhvervelsen af et certificeret førstehjælpskursus, hvor skolen lejer professionel instruktør ind til at varetage undervisningen. Hvert 3. til 5. år arbejder alle klasser og lærere med førstehjælp og der bliver løbende afviklet genopfriskningskurser for skolens voksne.

Sikkerhedsinstruks for sejlads. Uhre Friskole. 

Instruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens anvisninger og skal gennemgås af alle ansvarlige inden planlægningen af sejlads med elever. Læs instruksen her

Tilsyn af legepladsen

En gang om året gennemgås legepladsen af et professionelt og certificeret firma, så vi hele tiden sikrer, at legepladsen lever op til de sikkerhedsmæssige krav og nødvendige reparationer foretages. Derudover gennemgår servicelederen jævnligt legepladsen og gennemfører de småreparationer, der måtte være nødvendige.

Smiley og SuperSmiley

Uhre Friskoles madordning er underlagt veterinærtilsynets regler om egenkontrol. Dette er med til at sikre kvaliteten af processer og produkter i madordningen. Se vores smiley.

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160