Kalenderen

I løbet af et skoleår sker der mange ting på Uhre Friskole. Emneuger, ekskursioner, bedsteforældredage, klassefester, idrætsdage o.m.a. Vi har skrevet lidt om mange af de tilbagevendende begivenheder i kalenderen herunder:

August

Uhre Friskole har 1. skoledag samme dag som de kommunale skoler. Mødetid er 7.45-13.10 for 0.-3. klasse og 7.45-14.10 for 4.-9. klasse

9. klasse tager 3 dage til København i løbet af de første par uger

Forældrerengøring fredag og lørdag i uge 35

Forældremøder

September

Alle lige år afholdes der cykelfræs den 2. lørdag i september

Alle ulige år er der Hobby og Fritid ligeledes den 2. lørdag i september

Kommunemesterskab i O-løb for Frie Grundskoler - Kampen om det gyldne kompas afholdes

8. klasse tager på lejrtur til Prag eller en anden større europæisk by

Skolefotografering

Skole-hjem-samtaler

Oktober

Torsdag og fredag i uge 41 arbejdes med motion på hele skolen

Cyklistprøve for alle 6. klasser

Skole-hjem-samtaler

Mentorsamtaler i overbygningen

Omfotografering

November

Julefeature den sidste fredag i november for hele skolen

RAMS for 3.-4. klasse. Besøg i Ribe Domkirke

Klassearrangementer

5. klasse holder julemarked i Købmandsgården

December

Luciaoptog den 13. december

7. klasse giver julen tilbage til hele skolen i december måned

Sidste skoledag før jul går hele skolen i kirke og synger morgensang

Klassearrangementer

Januar

Forældreuge i uge 3 fra tirsdag til lørdag. Lørdag er skoledag og eleverne har derfor fri mandag i uge 4.

Klassearrangementer

5. klasse arrangerer aktiviteter i forbindelse med Danmarksindsamlingen

Februar

Forældrerengøring fredag og lørdag i uge 5

Mentorsamtaler i overbygningen

Marts

Skolefest 3. fredag i marts, hvor 6. klasse opfører komedie

April

Generalforsamling

Sidste skoledag inden påskeferien starter vi med morgensang i kirken

Skole-hjem-samtaler

Cirka hvert fjerde år tager hele skolen på fælleslejr

Offentliggørelse af 9. klasses prøver

Maj

9. klasses skriftlige prøver starter. Herefter kursusdage

Skole-hjem-samtaler

Lejrskole på de fleste klassetrin

6. klasse til Bornholm

Klasselæreruge i uge 20

Juni

9. klasses mundtlige prøver starter

Dimission sidste onsdag inden sommerferien

Sidste skoledag inden sommerferien arrangeres klassedyst og 9. klasse holder sidste skoledag

Juli

Sommerferie

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160