Uhre Friskole har arbejdet med at implementere entreprenørskab i undervisningen siden 2006. Vi har et stort netværk af samarbejdspartnere. Alle vore lærere er uddannede indenfor området. Endvidere har skolen en proceskonsulent, Jannie Jakobsen, der har en mere udbygget uddannelse og flere af lærerne har yderligere kursus indenfor området, således at personalet kan hente hjælp og inspiration hos disse.

På denne side vil vi dele en masse viden om emnet med skoleledere, lærere og andre professionelle indenfor faget. Vi håber både at skabe større interesse omkring emnet, samt ad denne vej at nå ud til flere innovative undervisere, som gerne vil dele deres erfaringer med os.

Hvor er vi nu?

Her på Uhre Friskole er vi meget optaget af kompetenceudvikling. Vi har erfaret, at udviklingen af elevernes entreprenante kompetencer er mindst lige så vigtig som de store udadrettede projekter med eksterne samarbejdspartnere. Derfor er vi i gang med at synliggøre, med udgangspunkt i Fonden for Entreprenørskabs progressionsmodel, hvordan vi implementerer kompetenceudviklingen som en rød tråd fra 0. - 9. klasse, således at eleverne oplever en progression, der sætter dem i stand til at deltage i mere og mere komplekse entreprenante forløb. 

Fonden for Entreprenørskab

Entreprenørskab kan læres. Det er Fondens grundsten. Aktiviteterne og måderne det gøres på er mange, og der udvikles stadig nye rammer for at være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan byde ind med endnu flere levedygtige iværksættere.

Vi bruger blandt andet den af Fonden for Entreprenørskab udviklede proggressionsmodel, som sikrer en forståelse af progressionen i læringsmål og af den entreprenørielle og innovative dannelse. Se mere i folderen om progressionsmodellen (pdf).

På Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprises hjemmeside kan du læse mere om Fondens arbejde for at sikre, at flere elever og studerende på alle uddannelsesniveauer introduceres for og deltager i entreprenørskabsundervisning - www.ffe-ye.dk.

NEIS

NEIS (Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skoler & uddannelser) er et netværk for undervisere, der beskæftiger sig med entreprenørskab og innovation. Netværket stilles til rådighed af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise og støttes af Undervisningsministeriet. Uhre Friskole er naturligvis med i netværket og både bidrager og nyder fordel af et konstruktivt samarbejde.

Michael Nørager

Lektor, ph.d. Michael Nørager ved Aarhus Universitet har udgivet disse slides, som her er til rådighed som opfrisker for de, som var så heldige at deltage ved foredraget.

Fortsat udvikling af Uhre Friskole – midt i en brydningstid Uhre Friskole har valgt at gennemføre en udviklingsproces med fokus på kulturen, entreprenørskab, kreativitet, innovation og iværksætteri. Processens hovedspørgsmål er: Hvordan kan Uhre Friskoles udvikling fortsættes på den bedst mulige måde?

Processen faciliteres af Michael Nørager som er ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet (AU- Herning). Han har arbejdet med forskning, undervisning, foredrag og praktisk udvikling af organisationer og mennesker i mere end 15 år.

* Fortsat udvikling af Uhre Friskole - midt i en brydningstid (pdf)
* Mestring og mestringsstrategier (pdf)
* Fortsat udvikling af Uhre Friskole - midt i en brydningstid - opsamling (pdf)
* Uhre Friskole den videre rejse (pdf)
* Det klassiske - og så dialogen, der er stedet for den videre fortælling om Uhre Friskole (pdf)

Entreprenørskab i undervisningen - how to do

En værktøjskasse for skoleledere i ledelse af entreprenøriel undervisningskultur. Denne publikation er udviklet med støtte fra Selvstændighedsfonden af Inger Veng Rasmussen og Kent Lykke i 2008. Forfatterne har været projektledere og en del af styregruppen omkring pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune i perioden 2006- december 2007.

Du kan downloade den her: Entreprenørskab i undervisningen - how to do (pdf)

Læringsstregen

Læringsstregen er en evalueringsmodel til brug i undervisningen, hvor eleverne arbejder med idegenerering, ideudvikling og ideudførelse. Målet med modellen er at synliggøre elevens læring, imens den udfolder sig.

Du kan læse om læringsstregen her her (pdf) eller se en video her:

Læringsstregen

Læringsstregen - inspiration (pdf)
Årsplan biologi læringsstregen (pdf)
Årsplan matematik læringsstregen (pdf)

Uhre Friskole på OECD konferencen i Potsdam

Profilplakat af Uhre Friskole, november 2014 (pdf-fil)

Danish Entrepreneurship Award 2019

Edison

3. plads til elever fra 6. klasse


Historier fra Uhre Friskole (pdf)

Her kan du klikke dig ind på nogle udvalgte forløb og læse de gode historier og se billeder og videoer af enreprenante elever in action!

Projekter 2013-2014
Bag for en sag - Et æble om dagen - Bedste venner - Minikonfirmandsalmebog (pdf-fil)

Uhre Friskole
og Dagtilbuddet Uhrskoven
Gejlbjergvej 4
Uhre
7330 Brande

Tlf: 97187034 Skolen
Tlf: 41722607 Børnehaven
Tlf: 41722608 Vuggestuen
Tlf: 96435016 SFO

kontakt@uhrefriskole.dk

Danske Bank:
Reg.nr.: 4665
Kto.nr.: 11045685

MobilePay nr.:861226

Cvr. nr.: 28232160