Det første lokale du ser på vores skole er Aulaen. Her starter vi hver morgen med morgensang. Vi synger to sange/salmer og der gives beskeder fra ledelse, lærere og elever. Morgensangene bruges også til at orientere om forskellige højtider og mærkedage. Eller der fortælles om markante personligheder, konger hentet fra danmarkshistorien m.v. Dette føres videre i "fortælletimerne".

De Kreative Rum

På Uhre Friskole ønsker vi at give eleverne stærke praktiske, musiske og kunstneriske kompetencer og dermed en rigere skolegang. Eleverne bliver bedre til at bruge deres hænder, krop, øjne, ører og smagssans i skolekøkkenet, sløjd-, design- og musiklokalerne.

De praktiske, musiske og kunstneriske fag er alle vigtige dannelsesfag, der blandt meget andet giver eleverne en særlig indsigt i dansk og international kultur. 

Lokalerne bliver brugt i den daglige undervisning og under projektforløb lader eleverne i særlig grad resultatet af deres læring komme til udtryk i kreationer, som understøtter projektets indhold.

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket er et være- og lærested for børn og voksne, hvor kreativitet og fleksibilitet er nøgleord.

Skolebiblioteket på Uhre Friskole er meget veludbygget. Eleverne har her mulighed for at låne bøger og øvrigt materiale, som passer til netop deres interesser og læseniveau.Skolefritidsordningen

Uhre Friskole tilbyder naturligvis aktiviteter før og efter skoletid. Læs mere om skolefritidsordningen her

IT

It-udstyret i klasserne skal være et aktivt læringsredskab. Der skal være maskiner nok, tilstrækkelig båndbredde og tidssvarende undervisningsmateriale. 

Allerede ved skolestart møder eleverne de første computere og iPads på skolen, hvor de øver sig i at bruge tastaturet til at lære bogstaverne at kende. Fra 4. klasse (skoleåret 2017 - 2018) skal eleverne medbringe egen computer. Det er muligt at leje en computer gennem skolen.

 

En pc med internetadgang er til megen gavn og glæde. På et øjeblik kan man få adgang til en stor mængde af information og ydelser. De mange muligheder kan naturligvis godt give problemer, som man ikke selv kan løse. Derfor har skolen sin egen IT-supporter, som sørger for at computerne altid virker.

Uhre Friskole leverer Office 365 online-løsning med Uni-Login og mulighed for at downloade Microsoft Office til den bærbare computer.
Derudover findes der apps til office-programmerne, så online-løsningen kan anvendes på tablets.
CD-ORD kan anvendes af alle elever og er især til gavn i begynder- og specialundervisning.
Ligeledes stiller vi et velfungerende internet til rådighed samt interaktive tavler i klasserne.

Madordningen

Den 2. november 2005 serverede Uhre Friskole skolemadsordning den første portion. Den populære madordning giver mulighed for at få mad tre gange om ugen, nemlig tirsdag, onsdag og torsdag. 

For at lette administrationen for alle, som bruger madordningen, er Uhre Friskole fra skoleåret 2014 - 2015 tilmeldt godskolemad.dk. På godskolemad.dk kan man oprette sig og tilmelde sit barn / sine børn, bestille samt betale maden online.

Læs "Kom godt i gang med online bestilling af skolemad" her

Godskolemad

Rengøring

På Uhre Friskole lægger vi vægt på, at eleverne har medansvar for, hvordan skolen ser ud. Derfor deltager eleverne i den daglige rengøring ved selv at rengøre borde, tavle, tømmer skraldespande og støvsuge gulve i klasserne. En gang hver anden uge aftørres reoler m.v.

Udesko må ikke benyttes i klasselokalerne, undtagen på den øverste gang. Gulve, toiletter og fællesarealer rengøres dagligt af ansat personale.

To gange årligt samles så mange forældre som muligt og hjælper hinanden med hovedrengøring på skolen. Hovedrengøringen finder sted første fredag/lørdag i september og februar. Bestyrelsen og pedellen planlægger dette.

Forældrerødderne i klasserne udfærdiger turnusordning og orienterer nærmere.

© 2018 Uhre Friskole