Erik Ellegaard

"Uhre Skole - fra Uzbekistan til Texas" lød overskriften i Vejle Amts Folkeblad
d. 4. maj 1996.
De store ord var såmænd udslaget af en hjemmeside som viceinspektør
Erik Ellegaard Bjerge havde lavet for Uhre Skole - og det var sandelig ikke
småting i 1996. Som én af de første skoler i landet - og i hvert fald den første
i Brande Kommune - var Uhre Skole nemlig at finde på internettet.

Gennem AOF i Give var skolens side opkoblet til internettet for en
månedlig sum af et par hundrede kroner. Adressen lød:
http://www.aof-give.dk/skoler/uhre. Siden var også linket via
Undervisningsministeriets hjemmeside sammen med fire-fem andre skoler.

Første side viste skolens logo og skolebladet Ujamaa. Man kunne derefter klikke sig ind på forskellige oplysninger om blandt andet skolen historie og opbygning, virksomhedsplan eller personaleoversigt. Som et særligt tilbud kunne man også klikke sig ind på en stor grafisk database med et stamtræ over de europæiske kongehuse - i alt 1000 personer med historie og portrætter.

Erik udtaler til Herning Folkeblad d. 6. maj 1996 "Jeg har arbejdet på det nogle år. Der er ingen økonomi i det. Det er ren hobby og det bliver et gratis tilbud til alle interesserede".

Selvom Herning Folkeblad d. 6. maj udnævner Erik til edb-freak, så er begejstringen heller ikke større end at han udtaler: "Jeg betragter det som et nyt hjælpemiddel på linje med telefon, telefax og postvæsen".

Men på Uhre Skole ved vi bedre. Erik skrev i et jubilæumsskrift: "Selv den første månelanding var det rene venstrehåndsarbejde i sammenligning med den dag, Uhre Skole gik luften, en tekniker arbejdede svedende og bandende i timevis, inden det endelig fungerede, dog skulle man først aktivere et modem.
HYYYL, HYYYL, PIV, HVÆS, HYYYL, sagde modemet, efter ca. 10 minutter var der etableret forbindelse, og efter yderligere et kvarters tid tonede en hjemmeside frem på skærmen, en amerikansk hjemmeside ganske vist, og ikke én vi kunne bruge til noget, men vi var dybt imponerede alligevel."

Uhre Online

Året efter kom også Uhre By på internettet - en begivenhed med lidt mere promenent besøg. Helge Sander kom forbi Uhre Skoles gymnastiksal og trykkede på den røde knap foran et spændt publikum. "Jeg syntes det er flot, at Uhre har taget informationssamfundets udfordring op," sagde han.

Helge Sander og den røde knap

Herefter kunne Erik vise ham rundt på hjemmesiden, som han havde brugt næsten et helt år på at forberede til dagen.

Helge Sander og Erik Ellegaard Bjerge

Det nyeste udstyr

"Eleverne på Uhre Skole blev vilde i varmen, da de midt på formiddagen blev kaldt ud i skolegården i utide af klokkens ringen," skrev Herning Folkeblad d. 7. august 1999. Årsagen var at skolegården var fyldt op med 31 computere som Sydbank havde foræret skolen. Synet var da også overvældende taget i betragtning af computernes størrelse.

En skolegård fyldt med computere

Igen måtte IT-ansvarlig Erik på arbejde, så computerne kunne blive klar til brug.

De første computere skolen havde haft - 5 styks - var nogle kraftige karle med hele 4MB RAM. Det var nu ikke fordi, de blev brugt så meget. Pc'ere rundt om i de små hjem var endnu ikke en dagligdags ting, så både elever og lærere var noget usikre overfor de der brummende maskiner.

Erik skriver videre i jubilæumsskriftet: "Men også en printer havde fundet vej ud på heden, en nåleprinter med et støjniveau som en middelsvær kampvogn, den betjente sig af endeløse papirbaner, og som noget helt enestående kunne man vælge mellem to udskriftskvaliteter: 1. Grimt og 2. Mere grimt".

Heldigvis skete der meget på EDB-området, og de 31 computere fra Sydbank var da også et stort skridt, som både elever og lærere fik meget glæde af.

Netikette

En skole eller en virksomhed uden internetpolitik er idag svært at finde, men i 1999 kom den slags i avisen. Under overskriften "Stopper sjofel snak på internettet" beskriver Vejle Amts Folkeblad d. 17. september Uhre Skoles nye regler for brug af skolens internet.

På spørgsmålet om der er forskel på det sprog eleverne bruger i skolegården og på nettet svarer Erik: "Tjah, måske ikke, men der er i hvert fald den forskel, at det er i skolen der lægger navn til, når det foregår på nettet, og det vil vi altså ikke".

Besøgte en elev sider med racistisk eller pornografisk indhold eller købte ting over internettet, ville eleven blive forment adgang til internettet i en passende periode.

© 2018 Uhre Friskole