Den 4. december 2002 kunne Uhre Skole fejre rejsegilde. Igennem måneder havde skolen levet i et Renoveringen bestod blandt andet af udskiftning af gulvbelægning, hullet i gulvet i biblioteket ville blive overdækket og skoleinspektøren ville langt om længe få eget kontor.

Rejsegildet blev om formiddagen fejret med fest for eleverne og om eftermiddagen gjalt det håndværkere, rådgivere og politikere. Begge gange blev der budt på den traditionelle rejsegildemenu: røde pølser med tilhørende øl - ved elevernes fest var øllene dog byttet ud med sodavand.

"Der har altid været tradition for at fejre, når en bygnings hovedkonstruktion var rejst," sagde Kent Lykke i sin tale. Han fortsatte med at fortælle skrøner om døde murere, fløjtende flasker og døde katte under gulvbrædderne inden han takkede politikere for beslutningen om byggeriet og alle de involverede i byggeriet for godt samarbejde.

Også skolebestyrelsesformand Anna Dupont takkede for det gode arbejde og rettede en speciel tak til Kent Lykke og Erik Eriksen. "Uden jer to tror jeg ikke, vi var nået frem til så flot et resultat".

omfattende byggerod som skulle føre til både renovering og en stor udbygning.

Skolen skulle udvides med 600 kvadratmeter bestående af fem store og lyse undervisningslokaler.

© 2018 Uhre Friskole