Den 15. oktober 1953 blev den nye skole i Uhre indviet. Vejle Amts Folkeblad skrev i den anledning: "Den nye Skole i Uhre blev indviet ved en smuk højtidelighed i Gaar. I Løbet af Dagen Kom mange Mennesker til Skolen, og der faldt mange beundrende Udtalelser, baade om skolebygningen og om dens smagfulde Indretning".

Den nye Bygning

Og ganske rigtigt blev skolen efter afsluttet synsprotokol gået efter af gæsterne: "Der blev vist beredvilligt rundt, og mens de mandlige Gæster fortrinsvis dvælede ved Skolens mere maskuline Indretning, saaledes ogsaa ved det fuldt monterede og vældig interessant indrettede Sløjdlokale, faldt Kvinderne i Beundring over Skolekøkkenets dejlige Indretning". De samlede håndværksudgifter var på 500.000 kr og med inventar og byggegrund kom det samlede byggeri op på en pris på 600.000 kr, så det var sandelig allerede dengang en rigtig fin skole.

Fremvisningen af skolen afsluttedes med afsløringen af skolekommissionens gave til den nye skole: en granitplade i forhallen til påmindelse om skolens metoder og mål. Pladen var af smuk Øland-granit og Thorvald Verstergaard fra Lemvig havde udhugget en pigeskikkelse der står foran et træ. På pladen stod: "Ja, tal nu sandt om smaat og stort, og jævnt om alt det høje! Thi godt er alt hvad Gud har gjort, og klart er Barnets Øje". Pladen er naturligvis stadig at finde i skolens Aula.

© 2018 Uhre Friskole