"Der har været skole i Uhre gennem et kvart årtusinde" skrev Herning Folkeblad d. 26. november 1993, og det er også ganske rigtigt. "Den første skole i Uhre blev bygget i 1741 efter at Kristian den Sjette ved forordning af 1739 havde påbudt, at alle degne skulle holde skole, og at der i de sogne, hvor der ikke var degneskoler, skulle bygges skoler, som skulle betjenes af skoleholdere". Selvom Uhre dengang var størst, gav degnen allerede forud for den kongelige forordning undervisning i Brande, hvorfor der blev opført en skole med undervisning af en skoleholder i den østlige udkant af Uhre på det sted, hvor vejen mod Brande skifter retning fra vest til syd.

"Det var dog kun i en kort del af året, der blev givet undervisning - endnu i 1810 kun i et par vintermåneder." skriver Herning Folkeblad. Skoleholderen var ofte husmænd, som havde embedet som bierhverv og de underviste kun i bibelhistorie, katekismus og læsning. For undervisning i regning og skrivning skulle der betales otte skilling ekstra i måneden, så kun en enkelt dreng fik dette i året 1810.

Embedet som skoleholder gav i de første mange år en pengeløn på ni rigsdaler sølv, 30 læs tørv til opvarmning af skolestuen, græsning til to køer og får samt to læs hø.

Uhre Byvej

Omkring 1830 blev skolen flyttet fra Brandevej til Uhre Byvej. Denne bygning blev brugt indtil der samme sted i 1861-62 blev opført en ny skole svarende til den, man havde i Brande. I juli 1893 nedbrændte bygningerne til grunden og en ny skole opførtes samme sted. Denne skole blev brugt indtil skolen på Gejlbjergvej blev taget i brug 1953.

© 2018 Uhre Friskole