”Fredag den 10. februar var der skakdag på Uhre Friskole”

Ulla Hermann, der er mor til Rakel i 0. klasse, har taget initiativ til at starte skoleskak på Uhre Friskole.
For at markere, at skoleskakken starter, valgte vi at deltage i Skolernes Skakdag den 10. februar.
Her havde vi besøg af Birgitte og Ritwan fra ”Dansk Skoleskak”.
(Birgitte har for øvrigt været elev på Uhre Skole)
De underviste 2.,3.,4. og 5. klasse i det ædle spil.

© 2018 Uhre Friskole