FRITTEREN på Uhre Friskole


Uhre Friskole har en skolefritidsordning – SFO, som i daglig tale kaldes Fritteren.

Deltagelse i Fritteren er frivillig og kræver forældrebetaling.

Fritteren er et fritidspædagogisk pasningstilbud til alle børn i 0. – 3. klasse. Ønsker man sit barn i Fritteren, når det går i 4. klasse må man betale en tillægspris, da friskolen ikke får statsligt tilskud til børn i 4. klasse og derover.

Fritteren har åbent alle skoledage fra 6.30 til 17.00, fredag til 16.00.

Fritteren følger de kommunale institutioners sommerferielukninger. Der er lukket mellem jul og nytår. I øvrige skoleferier skal der være mere end tre tilmeldte. Hvis der er under 10 tilmeldte, spørges hver enkelt om de har mulighed for anden pasning.

I Fritteren har børnene først og fremmest mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber, samtidig med at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude.

Vi ønsker at give plads til det enkelte barns trivsel og udvikling gennem medbestemmelse og nærværende voksne. Alle skal inkluderes i et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed.

Midt på eftermiddagen serveres der mad til børnene fra Frittercafeen , der giver børnene et pusterum, hvor der bliver ladet op til nye lege og aktiviteter.

Løbende ændres der indretning i Fritteren alt efter, hvilke aktiviteter, der er ”hotte” for tiden. De skiftende indretninger og udsmykninger er også inspirationskilder og appellerer til, at børnene får smag for at deltage i andre aktiviteter end de plejer.


Dagens rutiner.

Kl. 6:30 Fritteren åbner, og der er mulighed for at spise medbragt morgenmad.

Kl. 7:30 Børnene sendes i skole.

Kl. 13:10 Børnene kommer i Fritteren og flytter deres magnet på væggen.

Der er nu mulighed for at komme i hallen eller lege udenfor.

Kl. 13:30-14:30 Frittercafé.

Kl. 14:10 og 15:10 Busbørnene sendes til busserne.

Kl. 17:00 Fritteren lukker mandag til torsdag.

Kl. 16:00 Fritteren lukker om fredagen.

 

Her informeres ligeledes om, når Fritteren arbejder med udvalgte temaer eller entreprenante forløb, hvor børnene fordyber sig i planlagte aktiviteter og, hvis der er arrangementer er ude af huset. I skolebladet fortælles ofte om de forskellige arrangementer.

Tekstboks: Hvis nogen skulle se en af pædagogerne med en kaffekop i hånden, er det blot fordi de har valgt at holde deres pauser sammen med børneneJ


 


I løbet af året afvikler Fritteren typisk:


• Deltagelse i Brande Marked.
• Bag for en Sag.
• FRITTERlejr / overnatninger.
• Udsmykning af Købmandsgården.
• Cykeltur i nærområdet.
• Fremstilling af julegaver.
• Årstidsbestemte aktiviteter.
• Højtidsbestemte aktiviteter.
• Spilledage.
• Forældrekaffe.
• Fritterfest

I ferierne er der særlig mulighed for ro, afslapning, små ture ud af huset og spontanitet.

Det er vigtigt, at børnene har tøj med, der egner sig til at deltage i aktiviteter både ude og inde.

Hvis du som forælder har spørgsmål, ris / ros eller forslag til aktiviteter i Fritteren, er du altid velkommen til at drøfte det med personalet.

 

 

 

© 2018 Uhre Friskole