FRITTEREN på Uhre FriskoleDeltagelse i Fritteren er frivillig og kræver forældrebetaling.

Fritteren er et fritidspædagogisk pasningstilbud til alle børn i 0. – 3. klasse. Ønsker man sit barn i Fritteren efter 3. klasse må man betale en tillægspris, da friskolen ikke får statsligt tilskud til børn i 4. klasse og derover.

Fritteren har åbent alle skoledage fra 6.30 til 17.00, fredag til 16.00.

Ferie i uge 28 - 29 og 30. Lukkedage: 24/12 - 31/12 - 5/6 og mellem jul og nytår. Derudover ved få tilmeldinger i uge 7 og uge 42. Ligeledes kan der forekomme sampasning med Uhrskoven. I øvrige skoleferier skal der være mere end tre tilmeldte. Hvis der er under 10 tilmeldte, spørges hver enkelt om de har mulighed for anden pasning.

I Fritteren har børnene først og fremmest mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber, samtidig med, at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude.

Vi ønsker at give plads til det enkelte barns trivsel og udvikling gennem medbestemmelse og sammen med nærværende voksne. Alle skal inkluderes i et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed.

Midt på eftermiddagen serveres der mad til børnene fra Frittercafeen , der giver børnene et pusterum, hvor der bliver ladet op til nye lege og aktiviteter.

Løbende ændres der indretning i Fritteren alt efter, hvilke aktiviteter, der er ”hotte” for tiden. De skiftende indretninger og udsmykninger er også inspirationskilder og appellerer til, at børnene får smag for at deltage i andre aktiviteter end de plejer.


Dagens rutiner.

 

Kl. 13:10 Børnene kommer i Fritteren og starter oftest udendørs.

Kl. 13:30-14:30 Frittercafé.

Kl. 14:10 og 15:10 Busbørnene sendes til busserne.

Kl. 17:00 Fritteren lukker mandag til torsdag.

Kl. 16:00 Fritteren lukker om fredagen.

 

Her informeres ligeledes om, når Fritteren arbejder med udvalgte temaer eller entreprenante forløb, hvor børnene fordyber sig i planlagte aktiviteter og, hvis der er arrangementer er ude af huset. I skolebladet fortælles ofte om de forskellige arrangementer.

Tekstboks: Hvis nogen skulle se en af pædagogerne med en kaffekop i hånden, er det blot fordi de har valgt at holde deres pauser sammen med børneneJ


 


I løbet af året afvikler Fritteren typisk:


• Deltagelse i Brande Marked.
• Bag for en Sag.
• FRITTERlejr / overnatninger.
• Udsmykning af Købmandsgården.
• Cykeltur i nærområdet.
• Fremstilling af julegaver.
• Årstidsbestemte aktiviteter.
• Højtidsbestemte aktiviteter.
• Spilledage.
• Forældrekaffe.
• Fritterfest

Det er vigtigt, at børnene har tøj med, der egner sig til at deltage i aktiviteter både ude og inde.

Hvis du som forælder har spørgsmål, ris / ros eller forslag til aktiviteter i Fritteren, er du altid velkommen til at drøfte det med personalet.

Direkte tlf: 96435016

 

 

 

© 2018 Uhre Friskole