Uhre friskole har en bred vifte af samarbejdspartnere. Samarbejdet spænder fra det formaliserede til "En snak om tingene". Fælles for grundlaget er, at Uhre friskole i alle situationer ønsker at være en professionel troværdig og interesseret samarbejdspartner.

Uhre Friskole søger efter et konstruktivt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger i lokalområdet. F.eks. kan alle benytte skolens AV-rum med kopimaskiner, mødelokaler m.v. Ovennævnte grupper er også inviteret og flittige bidragere til materiale i Friskolens skoleblad UJAMAA.

Uhre Udviklingsråd

Derudover har skolen et tæt samarbejde med Uhre Udviklingsråd med diverse underudvalg.

Dagplejen

Dagplejemødrene er flittige brugere af specielt friskolens sal.

UGIF

Uhre Friskole har et tæt samarbejde med Uhre Gymnastik og Idrætsforening. De to institutioner køber, i det omfang det er hensigtsmæssigt og til gavn for begge parter, i fællesskab redskaber m.v. ind til salen. UGIF bruger ligeledes friskolens svømmebad og øvrige faciliteter.

Samm-Sall

Samm-Sall Legepladser leverer kreative og sikre legeredskaber med lang holdbarhed.
Kontakt os og få et uforpligtende besøg af en legemiljøkonsulent.

SSP

Uhre Friskole er aktiv partner i arbejdet omkring SSP-arbejdet. Friskolen er repræsenteret ved skoleleder, der afholder møder med Brande kommunes SSP-koordinator.

FSL

Frie skolers Lærerforening bruges som samarbejdspartner i forbindelse med skoleårets planlægning med hensyn til Andre friskoler akkorder og aktivitetsplaner m.v.
Uhre Friskole har tæt samarbejde med de øvrige friskoler i kommunen. Gludsted friskole, Thorlund Friskole og Klovborg Friskole. Desuden er der ledelsesmæssigt samarbejde med Herning Friskole, Hammerum Friskole og Studsgaard Friskole.

FRISKOLERNE

Uhre Friskole er medlem af FRISKOLERNE. Klik på billedet og læs mere om FRISKOLERNE (Dansk Friskoleforening).

Overbygningsskoler

Uhre Friskole søger et tæt samarbejde med kommunens overbygningsskole på det pædagogiske som på det ledelsesmæssige område ligeledes som friskolen søger et tæt samarbejde med øvrige skoler, der måtte aftage elever fra skolen. 

Støtte fra offentlige puljer

 

 

EU-skoleforordningen for Frugt, Grønt og Mælk

Uhre Friskole har modtaget EU-støtte gennem Landbrugsstyrelsen til Frugt-, grønt og mælkordningen. 

 

 

 

Kreative Rum i Landsbyen

Uhre Friskole har fået midler fra LAG til etablering af "Kreative rum i landsbyen".

© 2018 Uhre Friskole