I løbet af et skoleår sker der mange ting på Uhre Friskole. Emneuger, ekskursioner, bedsteforældredage, klassefester, idrætsdage o.m.a. Vi har skrevet lidt om mange af de tilbagevendende begivenheder i kalenderen herunder:

August

1. skoledag - alle møder 7.45 til 12.40.

Skolefotografering.

6. klasses lejrskole til Bornholm. 8. klasse tager oftest til Prag.

9. klasse tager til København et par dage.

Børnehaveeleverne vælger i starten af skoleåret hver en 'ven' fra en af de større klasser. Denne 'ven' får en særlig forpligtigelse til at sørge for, at børnehaveklasse-eleven falder godt til.

September

Asger Kristensen afvikler 'Kommunemesterskab for friskolerne'.

Alle lige år, den 2. lørdag i september lægger Uhre Friskole hus til Cykelfræs.

Alle ulige år er der Hobby og Fritid.

Oktober

Uge 41 er traditionelt emneuge for hele skolen. Ugen slutter af med skolernes motionsløb.

I oktober tilbydes skoleeleverne et æble fra Kræftens bekæmpelse.

Cyklistprøve for alle 6. klasser.

November

Julefeature den sidste fredag i november, hvor hele skolen julepyntes.

December

Demonstration af fyrværkeri i samarbejde med Hjemmeværnet.

Den 13. er der Luciaoptog.

7. klasse laver julehistorie for de andre elever.

I ugen før juleferien tager hele skolen på juletræstur - arrangeres af 7. klasse.

Sidste dag før jul går hele skolen til kirke og der hygges i klasserne og julen synges ind i salen.

De enkelte klasser holder et julearrangement med elever og forældre.

Januar

Uge 3 er forældreuge. Her er skolen åben alle skoledage samt lørdag, hvor mandagsskemaet kører.

Februar

Op mod vinterferien afholdes fastelavnsfest for alle. Her findes det kommende års kattekonge og kattedronning og der uddeles præmier til de udklædte. Fastelavnsfesten afvikles i det andet modul.

Marts

I uge 12 i forbindelse med skolefesten, den 3. fredag i marts, lægges en emneuge.

April

Sidste skoledag før påske går hele skolen til gudstjeneste i Uhre Kirke.

© 2018 Uhre Friskole