Bestyrelsen

Ligestillingslovens regler om måltal og politikker for kønsfordeling.
Jf. vedtægterne for Uhre Friskole §7 stk. 4 tilstræbes det ved opstilling af kandidater til bestyrelsen en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Uhre Friskole tilstræber en ligelig fordeling af kønnene i forbindelse med ansættelse af såvel lærere som pædagoger. Dog vil hensynet til kvalifikationer veje tungest i forbindelse med enhver ansættelse. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.2.2016

Ronnie V.L. Pedersen

Formand
Tlf: 22 73 11 74
Kontakt

Charlotte Brøchner

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 20 94 20 44
Kontakt

Martin B. Andersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 28 14 34 62
Kontakt

Signe Lauritzen

Næstformand
Tlf: 22 33 08 87
Kontakt

Tommy B. Sønderholm

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 51 36 47 06
Kontakt

René Schau Larsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: 30492530
Kontakt

Puk Holm Schnedler

Kasserer
Tlf: 42 48 20 04
Kontakt

Suppleanter

Suppleanter:
Xandra Housted
Peder Heltborg

Bestyrelsens repræsentanter i klasserne

0. klasse Signe
1. klasse Ronnie
2. klasse Charlotte
3. klasse Martin
4. klasse Puk
5. klasse René
6. klasse Signe
7. klasse Tommy
8. klasse Tommy
9. klasse Tommy

Kontaktpersonerne inviteres til klassens forældremøder og sociale arrangementer. Kontaktpersonen er bestyrelsens talerør ind i forældregruppen i den enkelte klasse og samtidig bringer hun/han problemstillinger, ris og ros tilbage til bestyrelsen.

Revisor

Henning Jager Neldeberg

Henning Jager Neldeberg
Statsautoriseret revisor. .
Partner Revision - Torvegade 22 - 7330 Brande
Tlf.: +45 51 38 47 11
partner-revision.dk
Kontakt


Tilsynsførende

Knud Nørregaard

Uhre Friskoles tilsynsførende hedder Knud Nørregaard. Han er født i 1950 og er opvokset på Stenagergård på Nørregaardsvej i Uhre. Han var elev på Uhre Skole fra '57 til '64 og tog sin realeksamen på Dalgasskolen i 1967. I 68/69 var han elev på Idrætshøjskolen i Sønderborg inden han forsatte på Bygholm Landbrugsskole nær Horsens hvor han tog Driftslederuddannelsen i 1971. I 1977 fik vi ham endelig tilbage, hvor han i forbindelse med Læreruddannelsen på Jelling Seminarium 1977 havde en praktikperiode på bl.a. Uhre skole. Men det var kun kort til låns. Snart var han videre til et Idrætsårskursus i OdenseUC 1977-78 og fik derefter arbejde som højskolelærer ved Ungdomshøjskolen i Ribe 1978-86 og siden skoleleder ved Kolding Friskole 1986-2016 - hvor han kunne lade sig pensionere fra 1. august. Knud er gift med Hanne fra Brande og de har 3 børn og 9 børnebørn.

 

Lovgrundlaget for tilsynsførende på friskoler
* Lovgrundlag for undervisningstilsyn (pdf)

Referater og vedtægter

Referater fra bestyrelsesmøder: Læs skolebladet UJAMAA

Generalforsamling den 21. april 2022:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2021 - 2022 (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2021:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2020 - 2021 (pdf)

Generalforsamling den 13. august 2020:
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsrapport 2019 - 2020 (pdf)

Læs beretninger fra tidligere generalforsamlinger nederst på siden

Vedtægter:
Læs vedtægterne for Uhre Friskole ved at følge linket herunder:
* Vedtægter (pdf)
Vedtaget af bestyrelsen den 27. november 2018
Datoen for offentliggørelse af Uhre Friskoles gældende vedtægter på hjemmesiden: 28. november 2018
Datoen for ministeriets godkendelse af Uhre Friskoles første vedtægter: 10. november 2005

Forretningsorden:
Bestyrelsen for Uhre Friskole har vedtaget følgende forretningsorden som retningslinie for dens arbejde.
* Forretningsorden (pdf)

Læs evaluering og opfølgningsplan her

Læs organisationsplan med arbejdsfordeling mellem skoleleder og viceskoleleder på Uhre Friskole her

Beretninger (Arkiv)

Generalforsamling den 24. april 2019:
* Referat fra generalforsamlingen (pdf)

Generalforsamling den 23. april 2018:
* Dagsorden (pdf)
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsberetning (pdf)
* Tilsynsberetning 2017-2018 fra Tilsynsportalen (pdf)
* Tilsynsberetning 2018-2019 (pdf)
* Tilsynsberetning 2020 (sammenfatning) (pdf)
* Tilsynsberetning 2020 (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2017
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 20. april 2016
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf) + Mindmap (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 21. april 2015
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 24. april 2014
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 17. april 2013
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 24. april 2012
* Formandens beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)

Generalforsamling den 26. april 2011
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling den 19. april 2010
* Formandens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling den 23. april 2009:
* Dagsorden (pdf)
* Formandens beretning (pdf)
* Tilsynsførendes beretning (pdf)
* Skolelederens beretning (pdf)

Generalforsamling 2008:
Torsdag d. 24/4 - 2008 var der generalforsamling på Uhre Friskole. Læs herunder formandens og skolelederens beretning.
* Formandens beretning (pdf-fil)
* Skolelederens beretning (pdf-fil)
* Tilsynsrapport 2008 (pdf)

* Tilsyn uge 3 2007 (pdf)

* Tilsynsrapport 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 23/10 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 30/5 2006 (pdf)

Generalforsamling 2006:
Her findes informationer om generalforsamlingen i Uhre Friskole den 4/4 -2006.
* Formand Kai Viums beretning (pdf-fil)
* Skoleleder Kent Lykkes beretning (pdf-fil)
* Tilsynsførende Arne Ørtveds Tilsynsrapport (pdf-fil)

* Tilsyn d. 27/3 2006 (pdf)

* Tilsyn d. 14/11 2005 (pdf)

Generalforsamling 2005:
Her findes informationer om generalforsamlingen i UhreFriskole den 18/4 2005. Læs også Knud Nørregaards tale til generalforsamlingen.
* Læs referatet (pdf-fil)
* Tale ved Knud Nørregård (pdf-fil)